Titel Ladda ned
Årsredovisning 2016 PDF
Bokslutskommuniké jan-dec 2016 PDF
Delårsrapport 3 Jul – Sept 2016 PDF
Halvårsrapport 2016 PDF
Delårsrapport 1 jan-mars 2016 PDF
Årsredovisning 2015 PDF
Årsredovisning 2014 PDF
Årsredovisning 2013 PDF
Årsredovisning 2012 PDF
Årsredovisning 2011 PDF