Titel Ladda ned
2017-03-17 Idag inleds teckningsperiod för nyemission i Plejd AB PDF
2017-03-15 Ny order inom affärsområde Yachting på ca 1,5 MSEK PDF
2017-03-07 Nettoomsättningen uppgick till ca 5,1 MSEK jan-feb PDF
2017-03-06 VD Babak Esfahani och grundare Erik Calissendorff förlänger frivilligt lockup PDF
2017-03-03 Korrigering angående handel med teckningsrätter PDF
2017-03-03 Beslut om företrädesemission och riktad nyemission PDF
2017-03-01 Kommuniké från gårdagens stämma PDF
Bokslutskommuniké jan-dec 2016 PDF
2017-02-01 Bolaget tillförs 492 tkr via optionsinlösen PDF
2017-01-31 Kallelse till årsstämma i Plejd AB (Publ) PDF
2016-01-18 Orderingången ökar under januari PDF
2017-01-09 Pressmeddelande Rekordorder från yachtingverksamhet på 5,5 mkr PDF
2017-01-09 Pressmeddelande VD ökar sitt nettoinnehav i Plejd AB genom optionsinlösen PDF
2016-12-22 Plejd ingår avtal med Solar Sverige AB PDF
2016-12-20 Femte batchen slutsåld PDF
2016-12-06 Fjärde batchen slutsåld innan produktionsstart PDF
2016-11-23 Nyhetsbrev Plejd satsar på autonom belysningsstyrning med ny patentansökan PDF
2016-11-21 Tredje batch slutsåld innan leverans av andra PDF
2016-11-10 Nyhetsbrev från Plejd Andra batchen snart slutsåld PDF
2016-11-08 Pressmeddelande Plejd ingår avtal med Elektroskandia Sverige AB PDF
2016-10-25 Nyhetsbrev från Plejd första batchen slutsåld och ny patentansökan PDF
2016-10-03 Elkedjan och Moel kommer sälja Plejds sortiment PDF
2016-08-31 Plejd lämnar halvårsrapport 2016 PDF
2016-05-31 Plejd lämnar delårsrapport 1 PDF
2016-05-12 Plejd ingår avtal med Ahlsell Sverige AB PDF
2016-04-12 Plejd levererar årets första yacht system PDF
2016-04-11 Första handelsdag i Plejds aktie PDF
2016-04-08 Plejd ingår avtal med Scanfil för serieproduktion PDF
2016-03-23 Information om tilldelning i spridningsemission PDF
2016-03-15 Noteringsemission blev kraftigt övertecknad PDF
2016-02-23 Plejd inleder teckningsperioden PDF
2017-01-31 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Plejd AB PDF